АРТ Старт: Млади художници, които да следим през 2018

АРТ Старт: Млади художници, които да следим през 2018

АРТ Старт: Млади художници, които да следим през 2018

Художници: АТАНАСОВ, Мариян Атанасов, София Грънчарова, Марта Джурина, Пепа Иванова, Станислава Иванова, Калина Мавродиева, Деница Милушева, Елена Назърова, Мартин Пенев, Тина Хамзе, Антон Цанев
Куратори: Весела Ножарова, Даниела Радева, Стефка Цанева

Началото на годината е винаги добър повод за равносметки, прогнози и пожелания. С такива намерения започна и проектът „Арт старт“ през януари 2017 г., когато кураторките Весела Ножарова, Даниела Радева и Стефка Цанева представят изложба в две части в Гьоте-институт България и галерия Кредо Бонум. В нея можеха да се видят работите на млади български художници до 35 годни, като препоръка „да следим“ през предстоящата година. Или с други думи, в изложбата бяха представени едни от най-интересните и провокативни млади български автори, някои тепърва прохождащи и по-скоро непознати, други – вече започнали артистичната си кариера, било тук или в чужбина. Изложбата насочи вниманието към единайсет млади художници, много от които продължиха интензивно годината с нови проекти, групови участия и самостоятелни изложби.

„Арт старт“ има за цел да търси и открива новото, да идентифицира тенденции и, преди всичко, да подпомага млади автори и да ги насърчава да продължат да се занимават с изкуство.

В самото начало на 2018-та г. „Арт старт“ продължава с нови дванайсет автори, които кураторите на проекта селектираха като едни от най-интересните нови имена във визуалното изкуство. Изложбата отново цели да представи „моментна снимка“ на младата художествена сцена на българското изкуство.

Тина Хамзе и Калина Мавродиева например са две от многообещаващите имена на живописта в момента, а Антон Цанев и Станислава Иванова смело експериментират в полето на скулптурата. Мартин Пенев ще представи обекти като част от практиката си на концептуален художник, а Деница Милушева – документация на акции в градска среда, с които задава въпроси за ролята и функцията на паметниците. Фотографията е отново силно застъпена, но с разновидности, които рядко ще видите в галериите в България. София Грънчарова използва различни фотографски фрагменти, с които овладява пространството и създава сайт-спесифик инсталации. Мариян Атанасов прави архитектурна фотография, която се доближава повече до абстракцията от колкото до документалистиката. Фотографията на Марта Джурина е експеримент с аналогови техники, светлина и форма. Тя създава абстрактни картини, обекти и инсталации, базирани на фотография, но надграждащи над традиционното ни възприятие за медията. АТАНАСОВ пък разказва истории чрез фотография, комбинирана с илюстрация, рисунка и колаж. Разказването на истории е и в основата на работата на Елена Назърова и нейните илюстрации и книги. Пепа Иванова пък представя един уникален за българската сцена научен подход в изкуството.

Изложбата цели да представи разнообразието в техниките, медиите и темите, които вълнуват младите художници в момента. И тази година „Арт старт“ отправя и специален поглед към автори, които не живеят в България и представят една по-различна гледна точка, непозната и непоказвана досега тук.