Екскурсивни обекти: Петер Цанев

Екскурсивни обекти: Петер Цанев

Екскурсивни обекти: Петер Цанев

Три стола и един, който е с два превързани крака, 2018

Наричам „екскурсивни обекти“ достъпа на моето съзнание до феноменалната независимост на определен вид взаимодействия между обектите, които пораждат нови обекти. Тези нови обекти са „блуждаещи“, „отклоняващи се“ от обичайните режими на възприятие. Това са обекти, които се появяват като временни конфигурации. Те имат илюзорна същност и не могат да бъдат подкрепени от наративни структури на комуникация или от концептуални форми на репрезентиране. Това са обекти, които постоянно оттеглят своето присъствие. Тяхната поява в моето съзнание зависи от това, долколко съм блокирал „социалниият мозък“ на частите, от които са съставени и доколко успявам да ги следвам и задържа като автономни конфигурации, които имат своя собствена визуална „теория на ума“.

Екскурсивните обекти се появяват като феноменален опит, а не като „реални неща“, които може да вземем със себе си у дома, да обясним на някого или да пренесем в музея. Екскурсивните обекти се случват едновременно извън мисленето за изкуството и извън опознаването на обектите като разбираема част от света около нас. В този смисъл те се отнасят по еднакъв начин, както към съзнанието на малкото дете, така и към съзнанието на всеки случаен зрител или художествен експерт.

Петер Цанев е професор по психология на изкуството в Националната художествена академия в София. Доктор на науките по изкуствознание. Автор е на книгите: „Психология на изкуството” (2008), „Психологически подходи в изкуствознанието” (2009), «Образ и съзнание в арт-терапията» (2017) в съавторство с професор Владимир Никитин, «Неразказаната българска абстракция» (2014) заедно с професор Станислав Памукчиев.

По важни самостоятелни изложби:
Преустановяване на обекта (2015) Гьоте институт, София и Галерия Contemporary Space, Варна; Инструменти на съпричастност (2011) Галерия «Райко Алексиев», София; Непредвидимо прозрачен. Хетерохронни инсталации (2010) галерия „Ателие Пластилин“, София; Ектопластични рисунки и инсталации (2009) Изложбен център „Шипка“ 6, София; Упражнения по съвършенство (2006) Галерия «Ирида», София.

По важни участия в общи изложби:
Изображението вече не е налично (2017) кураторски проект на Весела Ножарова, Галерия Credo Bonum, София; Parallel, Daire Gallery, Съпътстваща програма на 14-тото Истанбулско биенале (2015); Athens Photo Festival (2015) Benaki Museum, Athens; Imago Mundi. Luciano Benetton Collection (2015) Giorgio Cini, Venice; Redefining the Space of Everyday Life, Curators: Irina Batkova, Ezgi Bakçay Çolak, Gaia Gallery, Истанбул (2015); The Forgotten Pioneer Movement (2014), District. Kunst und Kulturförderung; Берлин, Германия; Recorded memories (2013), Музей на фотографията Брауншвайг, Германия; Защо Дюшан? От обекта до музея и обратно (2012) кураторски проект на Мария Василева, Софийски Арсенал – Музей за съвременно изкуство.

Творби на художника са показвани в: National Museum of Contemporary Art, Bucharest; Museum of Modern and Contemporary Art Rijeka; CerModern, Ankara; Warehouse A’, Port of Thessaloniki; Nicosia Municipal Arts Centre; Collegium Artisticum, Sarajevo.