Скулптурата сега

Скулптурата сега

Скулптурата сега

Изложба с работи на: Валентина Шара, Група 7+1, Дан Тенев, Косьо Минчев, Николай Маринов, Павлин Радевски, Рада Букова, Радослав Нинов, Стефан Николаев и Тита Дренска
Куратор: Весела Ножарова

Каква е съвременната скулптура в България? Какви цели си поставя и върху каква художествена традиция стъпва, какво е нейното бъдеще? Галерия Credo Bonum ще потърси отговорите чрез серия от изложби, посветени на съвременната скулптура, които ще проследят тенденциите, интересите и колебанията й днес.

Скулптурата има потенциал да генерира сериозен разговор за природата на изкуството, което борави с езика на формите и материалите. От базисното понятие за триизмерен обект в пространството, с който зрителят се среща и взаимодейства физически, до думите, които раждат форми във фантазията ни.

В същото време скулптурата е силно зависима от състоянието на обществото, от социалните, политически, икономически и идеологически метаморфози, през които то преминава. През последните почти три десетилетия на авторите често им се налагаше да се приспособяват или напълно да престанат да работят, неспособни да „влязат в час” с желанията на възложителите. Физическите и материални ограничения се явяват непреодолимо препятствие за създаване на нови произведения, камоли за следването на световните тенденции с присъщите им технологии и материали. Може би на този продължил прекалено дълго период е дошъл краят. Може би това зависи само от нас, от скулптурите и тяхната публика.

Изложбата „Скулптурата сега” е съвместен проект на галерия Credo Bonum и ДЕПО Скулптура.