Homo Arbiter Formae: изложба на студенти от МП Дигитални изкуства, НХА

Homo Arbiter Formae: изложба на студенти от МП Дигитални изкуства, НХА

Homo Arbiter Formae: изложба на студенти от МП Дигитални изкуства, НХА

Homo Arbiter Formae или Този Който Взема Естетическо Решение е главен играч в пост формалистичното функциониране на системно-ориентираната култура. Вниманието на художника е пренасочено от формообразуващия капацитет на човешката интуиция (формализъм) към психологията на формата (пост формализъм) и взаимоотношенията между форми, функции, фигури, явления, идеи, хора, съобщения, системи.

Homo Arbiter Formae избира своите партньори в изграждането на една споделена система, в която се сливат съзнание и жест. Е, жестът е доминиран от технологии, но всяка технология е следствие от осъзнат човешки жест.

Изложбата представя четирите дипломни работи на Верджиния Стефани Дойчева, Весела Данчева, Лора Желязкова, Николина Недялкова.

В изложбата са включени семестриални работи на студентите от първи курс Анна Бочева, Гергана Рънкъл, Даниела Николчова, Пепа Паришева, Яна Василева.