CREDO BOX: DATÆ

CREDO BOX: DATÆ

CREDO BOX: DATÆ

 

CREDO BOX представя:

DATÆ
кураторски опит върху анонимността на автора
23 октомври – 13 ноември, 2021
Oткриване: 23 октомври, 18:00 – 20:00 часа
CREDO BOX | Галерия Credo Bonum, ул. „Славянска“ № 2

 

 

DATÆ събира епистоларните следи на отсъстващи автори върху излезли от употреба рамки. Това е опит да се мисли връзката между датата, като събираща календарно време, и оставеното послание отвъд хронологична подреденост. На изпитание са подложени устойчивостта на материала и трайността на дадена идея. DATÆ оголва интимната мисъл, намерена в дневник, писмо или роман, пред анонимността на публичния поглед.
Подходът се основава върху това даден знак да може да бъде повторен като акт на припомняне, като цитиране. В тази възможност се крие способността на даден знак да пренася значение, да бъде носител на смисъл. Събраните твърдения могат да бъдат истинни или не-истинни, но на първо място се поставя под въпрос те да могат отново да се появят, да се възвърнат и дали в този процес те толкова безпроблемно запазват своето първоначално значение. В повторяемостта на знака се открива възможността той и да означава, колкото и ефимерно да е самото послание.
DATÆ цитира вече написаното, но запазва анонимността на своя автор, защото това, което не може да бъде цитирано е подписът. Уникалният по форма и събитие подпис, макар повторяем от подписващия, не може да бъде повторен от друг. В това е и следващия залог на DATÆ – отсъствието на автора. Ако един знак, за да означава, трябва да бъде повторяем, то следва това да е възможно и след смъртта на автора, при неговата липса или налично отсъствие. Но невъзможността за повторение на подписа води до анонимността или може би нежеланата анонимност, която не е била предварително заявена.
В случай че подписът не може да бъде цитиран, а само индексиран, то наистина остава единствено възможността за цитиране на оставеното от автора послание. Жанрът на събраните послания е епистоларната форма, тоест конкретен контекст, в който написаното се е появило, и конкретен друг, към когото то е било адресирано. От интимното те биват преведени не просто в публичното, а в това, което се нарича литературна публичност – специфичен феномен от епохата на Просвещението, който изобретява интимното в публична форма. Така една от ролите, които изпълнява е да говори за неща, за които не се говори – да казва истини. В тази ранна форма на литературната публичност името на автора и вложената идея са били ключови фактори. Именно в историческата валидност на този феномен се явява и историческа основа за настоящия проект.
Не на последно място DATÆ отново поставя въпроса за истинността на даден/открит знак отвъд името на автора – в града, на улицата, където написаното се превръща в действие. Оттук мерилото за правдивостта остава в прочита на другия.

 

42.6868539,23.3143413
42.6923872,23.3182946
42.6869299,23.3254695
42.6978383,23.3289079
42.6905082,23.3305115
42.6935622,23.3269587
42.6942895,23.3441533

 

 

 

Facebook eventХристо Калоянов е куратор на свободна практика. Работи с архиви, фотография и дигитална технология по теми като отсъствието, несъответствието и бъдещите възможности. Периодично публикува критически текстове.


 

Credo BOX изложбено пространство, част от галерия Credo Bonum, но със своя самостоятелна програма. Намиращ се на входа на галерията – майка, малкият BOX е малка светла ниша, в която ще бъдат показвани камерни проекти на художници. Това е място както за едно произведение на изкуството, за един артистичен девиз, за една рисунка, фотография, аудио или видео творба, така и за малък, фокусиран художествен жест, за думи и послания.