Книги за смет

Книги за смет

Книги за смет

„Книги за смет” е най-успешната инициатива в България, обединяваща отговорното мислене към околната среда и четенето. Кампанията има за своя основа цел да поощри разделното изхвърляне на отпадъци и по-конкретно на пластмасови изделия. Инициативата обръща внимание на проблемите с рециклирането у нас, пестенето на ресурси и опазването на природата чрез примера на добрите практики.

Кампанията стартира през 2013 г. в София, а през 2014 г. достига в градовете Пловдив, Бургас, Варна и София. Всяка година в кампанията се включват нови градове и общини. Традиционно събитията се провеждат в месеците април и май.

През 2022 г., с национално турне в 15 града, една от най-мащабните екологични инициативи у нас, която поощрява едновременно рециклирането и четенето – „Книги за смет“, отбеляза 10 години от своето първо издание.

Добре познатият регламент на „Книги за смет“ предвижда всеки, донесъл килограм годна за рециклиране пластмаса, да получи в замяна книга по избор.

От първото издание на „Книги за смет“ до 2022 г. в резултат на кампанията у нас са рециклирани близо 100 тона пластмасови отпадъци и са раздадени над сто хиляди книги.