Изкуство без възраст: компютърни класове за пенсионери

Изкуство без възраст: компютърни класове за пенсионери

Изкуство без възраст: компютърни класове за пенсионери

Проектът на фондация Credo Bonum – „Изкуство без възраст“ има за цел да помогне на хората в пенсионна възраст да преодолеят културната изолация, породена от недостъпните за тях инофрмационни канали. От февруари до юни 2018г., проектът предоставя различни начини за активно включване на пенсионерите в културния и социален живот на столицата. Дейностите се реализират в районите „Искър“ и в Центъра.

През месец май стартираха и безплатните компютърни класове за пенсионери в 68 СУ и 22 СУ, които привлякоха интереса на две групи по десет души на възраст над 65 години. Курсът продължава до началото на месец юни 2018г. в залите по информационни технологии в двете училища. В занятията участват и ученици – доброволци, които се занимават индивидуално с всеки пенсионер, а в края на обучителния период възрастните хора ще получат специален сертификат за компютърна грамотнос, а учениците благодарствена грамота за доброволчество.

Като част от проекта се разпространява също и информационен бюлетин, който се издава заедно с безплатния гайд „ПРОГРАМАТА”. Във вложката от 4 страници е публикувана информация за безплатни събития или събития с минимален вход, подходящи за възрастни хора. Изданието се казва „ПРОГРАМАТА 65+” и се разпространява чрез касите на Easy Pay в районите „Искър” и „Центъра”.

В началото на юни стартира и доброволческата кампания, в която млади хора ще придружават пенсионери на културни мероприятия, като акцията ще бъде реализирана през платформата на фондация „Герои на времето”.

Проектът на фондация Credo Bonum – „Изкуство без възраст – Програма за активен културен достъп и социално включване на хора в след-пенсионна възраст“ се изпълнява с финансовата подкрепа на Столична община, Програма „Европа 2018“ в партньорство с Фондация „Герои на времето“.