Изкуство без възраст

Изкуство без възраст

Изкуство без възраст

Проектът на фондация Credo Bonum – „Изкуство без възраст“ има за цел да помогне на хората в пенсионна възраст да преодолеят културната изолация, породена от недостъпните за тях инофрмационни канали. Проектът предоставя различни начини за активно включване на пенсионерите в културния и социален живот на столицата. Дейностите се реализират в районите „Искър“ и в Центъра.

Като част от проекта се разпространява също и информационен бюлетин, който се издава заедно с безплатния гайд „ПРОГРАМАТА”. Във вложката от 4 страници е публикувана информация за безплатни събития или събития с минимален вход, подходящи за възрастни хора. Изданието се казва „ПРОГРАМАТА 65+” и се разпространява чрез касите на Easy Pay в районите „Искър” и „Центъра”.

Проектът на фондация Credo Bonum – „Изкуство без възраст – Програма за активен културен достъп и социално включване на хора в след-пенсионна възраст“ се изпълнява с финансовата подкрепа на Столична община, Програма „Европа 2018“ в партньорство с Фондация „Герои на времето“.