Изкуство без възраст

Изкуство без възраст

Изкуство без възраст

През 2018 г. фондация Credo Bonum реализира първото издание на проекта „Изкуство без възраст”, което беше успешно продължено и през 2019 г. Серията от образователни и културни инициативи повдигна важни въпроси, свързани със социалната изолация и дистанцирането от света на изкуството при хората в пенсионна възраст.

Образователната част от проекта включва безплатни курсове по компютърна грамотност, курс по фотография със сматрфон и други творчески работилници, а частта, посветена на изложбеното изкуство, предложи на възрастните хора да се включат безплатно в организираните обиколки на кулктурни обекти и събития, в компанията на младежи – доброволци.

Проектът анализира основните причини, които засилват социалната и културна изолация на хората в пенсионна възраст, като предлага ефективни стъпки за пеодоляването им. Двете издания на проекта „Изкуство без възраст” се органзиираха с подкрепата на програма „Европа” на Столична община.