„Изкуство без възраст“ и през 2019 г.

„Изкуство без възраст“ и през 2019 г.

„Изкуство без възраст“ и през 2019 г.

Проектът „Изкуство без възраст”, който има за цел да осигури достъп до информация за културни и образователни събития за хората в пенсионна възраст, ще бъде реализиран и през 2019 г.

Същинската част на проекта „Изкуство без възраст” ще започне във втората половина на месец март 2019 г. и ще продължи до края на месец юли 2019 г., като и тази година са предвидени: безплатни компютърни курсове за пенсионери; разпространение на седмичен информационен бюлетин за събития с вход свободен; предварително организирани срещи-посещения на културни мероприятия между младежи-доброволци и възрастни хора, специални събития, като творчески работилници и дискусии, подходящи за възрастни хора.
Споделете новината със своите близки в пенсионна възраст и очаквайте повече информация скоро на сайта www.credobonum.bg и във фейсбук страницата на @credobonumfoundation.

За проекта:
Проектът „Изкуство без възраст” се проведе пилотно през 2018 г. с цел да помогне на хората в пенсионна възраст в София да преодолеят културната изолация, в която често попадат поради напредъка на технологиите, липсата на активна среда и ограничения достъп до информация за културни и образователни. Сред събитията от миналата година бяха организирани компютърни обучения за пенсионери и срещи между младежи-доброволци и възрастни хора, които заедно посетиха безплатни културни събития в столицата.
Проектът „Изкуство без възраст” 2019 се изпълнява с финансовата подкрепа на Столична община Програма „Европа“ 2019 от фондация „Credo Bonum”.