Храна за размисъл

Храна за размисъл

Храна за размисъл

През 2016 г. фондация Credo Bonum постави основите на проекта „Храна за размисъл”, с темата за храната като едно необозримо поле за обсъждане на важните теми в живота на всеки човек. Храната е гориво, навик, основна потребност, върховно удоволствие и мощен посредник. Чрез нея хората говорят за себе си, за своите семейни или национални традиции и култура. Храната е начин да изразяваме отношението си към проблемите и противоречията на обществото. Проектът включва изложби, акции в публично пространство, дискусионна вечеря, форум и др.