Храна за размисъл 2016

октомври-ноември 2016

Фондация Credo Bonum поставя основите на най-новия си ежегоден проект „Храна за размисъл” с темата за храната като едно необозримо поле за обсъждане на важните теми в живота на всеки човек.

Виж още

Храна за размисъл

2016 - в развитие

През 2016 г. фондация Credo Bonum поставя основите на най-новия си ежегоден проект - „Храна за размисъл”, с темата за храната като едно необозримо поле за обсъждане на важните теми в живота на всеки човек.

Виж още