Let’s take a look at the side

Let’s take a look at the side

Let’s take a look at the side

Галерия Credo Bonum представя: 

 

Let’s take a look at the side

изложба на Ана Костова и Гергана Табакова

 


9 март  – 31 март 2023 

Официално откриване: 9 март 2023 г., 18:30 – 20:00 ч. 

Галерия Credo Bonum, ул. „Славянска“ 2, вход от ул. „Бенковски“

 

 

Изложбата цели да представи последните творчески търсения на две авторки – Ана Костова и Гергана Табакова. Двете са провокирани от медията на живописта, която опитват да поставят в нов за тях, пространствен контекст. Подобен поглед към медията на живописта в работата им е провокиран от любопитството и желанието да се излезе от стандартната фиксация за живописта като обект на изкуството, при чието създаване непременна е употребата на боя върху платно. Централна за тяхната настояща практика е темата за претворяване на живописните впечатления в триизмерни живописни обекти. 

В същото време, именно тези типични технически параметри задават конкретиката в овеществяването на концептуалното търсене. В него боята се запазва като съществен и основен носител на цвета. Платното със своя диалогичен характер на двуизмерна повърхност и триизмерен обект подтиква към изнасяне на картинната равнина от стената в пространството при Гергана и провокира Ана да търси развитието на живописните си обекти в среда.   Съответно, в представените работи част от традиционните материали са заменени от не съвсем разбирани като типични такива. Те спомагат изнасянето в пространството и сами по себе си действат като носители на цветните композиции. Така, на пръв поглед външни за живописта материали – като дърво, пластмаса, метал и отношенията между тях, се превръщат в централни за търсенето на нови носители на живописното впечатление. 

Ана Костова често намира поводи за творчество в обекти от природата и тяхното движение. Така  тя създава аморфни форми, провокирани от движението на птици и хора; от застиналата динамика в дървесните корени, клони или каменни отломки. Натурата е интересна за Ана, но не и сюжетността, затова като градивен елемент на композиционните си търсения тя избира абстрактни форми, в които е пресъздадено усещане за движение, уловено от природата. Линията, която развива Ана в абстрактната си живопис, естествено продължава и в нейните триизмерни обекти. Абстрактните форми, изграждащи живописните ѝ платна се материализират в пространството. Те се отклоняват от плоскостта на платното в релефни, свободно стоящи живописни скулптури. Ключов за работата на Ана е цветът, който не просто покрива формите, а като че ли ги изгражда. Цветът се явява тялото в работите ѝ. Ана го разглежда като материал, без който триизмерната композиция не би била възможна. 

Гергана и Ана представят в своите триизмерни решения калейдоскоп от цветове и форми, които обаче добиват по различен начин. И за двете процесът на работа е добре обмислен, в голяма степен предварително разгърнат. Този подход донякъде се налага и поради употребата на нови за авторите материали, които сами по себе си не предполагат спонтанност.  

Силно фиксираните композиционни решения при Ана водят до конкретика на цвета, която не се открива в по-ранните ѝ работи. Именно така Ана стига до ясното и категорично обединяване на цвета и формата в един общ елемент със своя собствена плътност и характер.  

При Гергана Табакова предварително изяснен е триизмерният образ на обектите, които се изграждат основно чрез отделни равнини и взаимодействие на различни материали. В работата ѝ единствено спонтанно остава решението за композициите от цветни петна и форми, които като че ли са посипани по повърхността на равнината. За да се засили усещането за некатегоричност, Гергана избира като композиционен елемент абстрактни, често геометрични, форми, които задават най-ясното и спонтанно възприятие за цвета. 

В работата си тя запазва значението на плоскостта като иманентна за живописта. От една страна равнината в произведенията ѝ може да се възприема като двуизмерна повърхност през централния зрителски поглед. От друга страна, плоскостта може да се разглежда във връзка с останалите обемни елементи, в триизмерността на самото произведение. Противоречието между триизмерността на обектите и цветовите решения в равнината, създава усещане за нееднозначност и в някаква степен пресъздава конфликтите, които се появяват между двуизмерно и триизмерно в природата на живописта. 

Гергана избира да включи в работата си техниката на колажа, за да насочи към значението на материала. С отношенията, които се задават между различните носители на цвета, материи и плътности, Гергана разглежда противоречието на отделни стойности като възможност и повод за творчество. 

Така проектът Let’s take a look at the side дава възможност живописта да бъде погледната “отстрани”.  

 

Вижте събитието във Facebook: тук

 


Ана Костова завършва бакалавър и магистър Живопис в ателието на проф. Здравка Василева в Национална художествена академия, София. В момента живее в град Кил, Германия, където ѝ предстои да завърши магистратура “Свободни изкуства”в Университета за изящни изкуства и дизайн “Мутезиус” в класа на проф. Антже Майевски. В своята работа Ана Костова разминава границите между живопис и скулптура. Нейните творби могат да бъдат определени като скулптури, които овладяват пространството чрез живописен жест. Живописните ѝ обекти са продължение на нейната живопис.

Гергана Табакова завършва магистърска програма Живопис в Национална художествена академия (2017 г.) в ателието на проф. Здравка Василева. Твори в сферата на живописта. Интересно ѝ е преразглеждането на типични разбирания, ежедневни пространства, ситуации. Почти винаги опитът за повторното им осъзнаване се извежда като основно звено в работата ѝ. 


Проектът се реализира с финансовата подкрепа на Национален фонд „Култура”, по програма „Дебюти”.