Сподели и помогни: конкурс за социално значими проекти

Сподели и помогни: конкурс за социално значими проекти

Сподели и помогни: конкурс за социално значими проекти

Деспред и фондация Кредо Бонум, организират кампания за иницииране и финансиране на социално отговорни проекти с името „Сподели и помогни”. Поводът е 70 годишнината на Деспред, а наградният фонд е 20 000лв., като победителят ще вземе 10 000 лв, проектът, избран на второ място – 6 000 лв., и на трето – 4 000 лв.

Проектите трябва да са социално отговорни и да са насочени към важна кауза за обществото. Периодът на реализиция на проектите е в рамките на януари – ноември 2018 г.

Проектните предложения ще бъдат приемани и разглеждани дали отговарят на условията на конкурса от екипа на фондация Кредо Бонум, след което ще бъдат публикувани в сайта на Деспред – www.despred.com, където ще бъдат оценявани от публиката. Избраните кандидати ще имат за цел да популяризират участието си и да привлекат най-много гласове.

Проектът събрал най-много гласове от публиката в онлайн гласуването ще бъде класиран на първо място, а съответно на второ и трето следващите го по брой гласове проекти.

Допустимост на кандидатите  и разходите

Конкурсът е отворен неправителствени организации, регистрирани по Закона за юридически лица с нестопанска цел, които работят в областта на образованието, културата, околната среда, здравеопазване и други социални дейности на територията на България.

Няма да бъдат приемани за разглеждани проекти на:

 • Религиозни или сектантски (с изключение на местата, където представляват нерелигиозно общество и социални услуги – напр. Caritas)
 • Политически партии и политически кандидатури
 • Обществени клубове (напр. Ротари клуб) и братства
 • Участие на трети страни за набиране на средства или адвокати

Ще бъдат приемани проекти, чийто разходи са пряко свързани с реализацията на проекта и същевременно са реалистични, извършени в периода на проекта и доказуеми със съответните счетоводни документи.

Няма да бъдат подкрепяни следните разходи по:

 • Проекти/програми, продължаващи повече от една година
 • Строителство на сгради
 • Оперативни разходи на кандидата
 • Търгове или кампании по набиране на средства
 • Искания за финансиране със задна дата
 • Събития и инициативи, които ще се състоят извън България
 • Програми, които получават финансиране от компания, конкуретна на Деспред

Кандидатстването включва попълване на формуляр с представяне на проекта и бюджета на проектното предложение, който може да бъде изтеглен от сайтовете на Деспред и Кредо Бонум.