Софийска Света Гора

Софийска Света Гора

Софийска Света Гора

Маршрутът за поклоннически и културен туризъм „Софийска Света гора“ се основава на възраждането на поклонническия път, свързващ духовните обители в околностите на София.

Целта на проекта, иницииран от фондация Credo Bonum в партньорство със Столична община, е да съживи интереса към тези уникални паметници, да насърчи по-отговорно отношение към природата и историческото наследство, чрез създаване на подходящи условия за културен туризъм.

Основните дейности на фондацията са свързани с подобряването и развиването на алтернативните пътища между църквите и манастирите в Софийската Света гора – пешеходни и вело пътеки – познати най-вече на малцина от запалените поклонници или любители на активната почивка. Част от стъпките по популяризирането на този маршрут са поставянето на указателни табели, маркировка, публикуване на информационни материали, създаване и поддържане на интернет сайт.

Пилотната фаза на проекта засяга северната част на Софийската Света гора, която обхваща 9 манастира и 14 църкви в района между Бухово и Кътина. За да се превърнат реално в действащи средища за културен туризъм, до всички тези обекти трябва да бъдат изградени благоустроени маршрути, оформени публични пространства за отдих и различни прояви.

Фондацията финансира дейностите си със собствени средства, като работи в тясно сътрудничество със Столична община и всички държавни и обществени институции, заинтересовани от богатството на Софийската Света гора.