Три гласа, прегърнати от мъглата.

Три гласа, прегърнати от мъглата.

Три гласа, прегърнати от мъглата.

Три гласа, прегърнати от мъглата.

Авторски пърформънс върху новата поетическа книга на Цвета Софрониева

“ПРЕГЪРНАТИ ОТ МЪГЛАТА”

Обсебени и обградени от инсталацията на художника Александър Вълчев в Галерия “Credo bonum”.

С участието на актрисите:
Елена Димитрова, Юлиана Сайска, Ева Маринова

Видео-игра, два женски гласа и един на момиче, три извора за словесна вода. Един час без отговори, но и без предвидими въпроси. Стени от картони, покрити с мастилни образи.

Обещаваме:
Мекият антистатик на философията, обезсилване на заклинанията на ежедневието.

Експериментираме с:
Догадки за произхода на страха и красотата. Красотата на страшното. Страха за красивото. Всичко това – в поезията на загадъчната и прозрачна Цвета.

Цитат по Софрониева:
“Безкрайни съмнения са позволени”

Цитат по Вълчев: „Скулптурата е винаги тук, за да придава нов смисъл на реалността.“

Безкрайност, съмнения, нов смисъл – на 28-и май, София, ул. “Славянска” №2, Галерия “Credo bonum”, Sofia