ОГРАДЕНА ПРАЗНОТА

ОГРАДЕНА ПРАЗНОТА

ОГРАДЕНА ПРАЗНОТА

Галерия CREDO BONUM представя:

„ОГРАДЕНА ПРАЗНОТА”
Проект на група 7+1 за галерия Credo Bonum
Автори: Камен Цветков, Илко Николчев, Панчо Куртев, Йоханнес Артинян
Куратор: Илина Коралова

Изложбата ще продължи до 21 юли 2019
Всеки ден от 11:00 до 19:00 ч.
Галерия Credo Bonum, ул. „Славянска“ 2, вход от ул. „Бенковски“

„В началото пробивите в моята скулптура бяха направени самоцелно. Тъй като се опитвах да осъзная пространството в скулптурата, направих празното само по себе си форма. Твърдото тяло беше намерено, изядено и понякога формата беше само черупката,
която държеше празнотата.“
Henry Moore, Some Notes of Space and Form in Sculpture, 1970

Ако има явление в българската скулптура от последните 30 г., без съмнение това е група 7+1. Те се появиха в края на 90-те, като обединение на 7 художници и 1 куратор (от където идва и името на групата). Последвалите проекти, мащабни и предизвикателни, поставяха под въпрос физичните закони, предизвикваха публичната среда, взаимодействаха с образа на града или с материята на природата. След серия от запомнящи се творби, част от които съществуват до днес, те престанаха да работят като група и поеха всеки по свой собствен път. Радикалната промяна, която група 7+1 въведе във възприятието за скулптура в България, дълго ги следваше, превръщайки ги в своеобразна легенда в съвременното ни изкуство.

Днес, художниците-основатели на групата скулпторите Камен Цветков, Илко Николчев, Панчо Куртев, Йоханнес Артинян и тяхната кураторка Илина Коралова, се завръщат с нов проект. По покана на Credo Bonum 7+1 те създават работа за бялата зала на галерията.
„ОГРАДЕНА ПРАЗНОТА” е инсталация, променяща усещането на пространството в галерията. Тя поставя под въпрос идеите за плътността на обемите, за пълно и празно, за тежест и лекота, така важни за природата на скулптурата. „ОГРАДЕНА ПРАЗНОТА” е едновременно присъствие и отсъствие, игра на обеми и пропорции, които „пълнят” или поставят съвсем „празна” залата на галерията. Светлината навлизаща от оберлихта на залата играе важа роля в изложбата. Тя е действащо лице, променящо възприятията на елементите в залата, а движението на слънцето в различните части на деня, създава неподозирана динамика в иначе статичните, графични обекти.

НАКРАТКО ЗА 7+1 GROUP

Арт група 7 + 1 е създадена през 1997 г. от скулпторите Камен Цветков, Илко Николчев, Панчо Куртев, Йоханнес Артинян, Стефан Хаджиев, Красимир Ангелов, арх. Георги Даскалов и кураторката Илина Коралова. Групата е „отворена“ и в различните проекти са участвали различни автори. В част от реализациите са се включвали и артисти, които формално не са част от 7+1. Основна тенденция в професионалните търсения на групата е проблематизирането на социалните и физическите норми, посредством мащабни скулптурни инсталации в социална среда, открити и закрити пространства. В проектите си, авторите се стремят да постигнат определена „физическа интерактивност“, да включат зрителя в създадената среда; да допълнят конкретните пространства или да променят техните параметри. Ето защо, често в проектите си авторите съзнателно търсят определени зони. Зони на преминаване, зони на промени и т.н. Средствата, технологиите и материалите, които групата ползва, са изцяло продиктувани от конкретния проект и варират от класическите – камък, метал, дърво, до съвременните промишлени – стреч фолио, мрежа от фибростъкло и др. Реализациите на 7+1 не са директно политически или социално ангажирани. Те търсят отговори или по-точно поставят въпроси на едно по-базово равнище. Въпреки това, следвайки конвенцията, че фундаменталните философско-формални принципи имат своята практическа и социална проява, реализациите на групата са насочен и към актуалните обществени процеси.

По-значими проекти, реализации и участия:

2018 г., „Скулптура сега“, Галерия Кредо Бонум. София;
2001 г., „Салфетката“, Скулптурен симпозиум „Скулптура XXI“, София;
2000 г., „Подземен филтър“, Седмица на съвременните изкуства, Пловдив;
2000 г., „12 часа“, Градска художествена галерия Варна;
2000 г., „Замъгляване“, Градска художествена галерия Варна;
2000 г., „Мембрана“, Съюз на българските художници, художествена галерия ул. „Шипка“ 6;
2000 г., „Анализ на паметта'“, „Фронт за комуникация“, Център за съвременни изкуства, Пловдив;
1999 г., „Нещо долу там горе“, Международен скулптурен симпозиум – Илинденци;
1999 г., „Бариери – дефракция – преминаване“, годишна изложба на Център за изкуства „Сорос“, Варна, Морската градина;
1999 г., „Вода – въздух“, център на Златоград;
1998 г., „Филтър – преминаване“, гр. Перник;
1998 г., „Бариера – вертикали“, с. Момчиловци 1998 г., „Две реалности“, център за съвременно изкуство „Ата-рай“, София; 1998 г., „Микадо“, градска художествена галерия, Пловдив; 1997 г., „Арката“, галерия Ата-рай, София; 1997 г., „7 + 1“, галерия „КИЦ“ Перник;

Повече за групата на https://openartfiles.bg/en/people/2523-7-1-art-group и http://artgroup.artinyan.net/__