Проект пътуваща изложба „Гробниците-храмове на траките“

Проект пътуваща изложба „Гробниците-храмове на траките“

Проект пътуваща изложба „Гробниците-храмове на траките“

Практическа информация за проекта:

Изложбата ще бъде разположена върху серия повече от 20 пана с голям размер, които ще представят архитектурата на тракийските гробници по българските земи. Те ще бъдат показани с техните специфични особености чрез текстове, снимки, различни детайли, чрез увлекателен разказ разкриващ ритуалите и вярванията на траките в древността.

Изложбата ще бъде на френски и английски език.

Екип:

Автор: проф. Диана Гергова, фотограф: Красимир Георгиев, куратор Credo Bonum: Весела Ножарова

Изложбата е посветена на архитектурното разнообразие на тракийските гробници по българските земи. Гробниците разпръснати из цялата територия на днешна България, са част от доминиращото в културата на траките орфическо учение за безсмъртието на душата. Това учение оказва влияние както върху съвременните им европейски народи, така и върху формирането на идеите на ранното християнство. Изложбата допълнително ще обогати представите за културата на траките, показана с оригинални паметници в изложбата „Епопеята на тракийските царе”в момента в изложбените зали на Лувъра.

В нея ще бъдат представени едни от най-емблематичните паметници на тракийската гробнична архитектура от IV – ІІІ в. пр. Хр. и нейните традиции през римската епоха, техните планови схеми, архитектура, скулптурна и живописна украса, представящи вярванията на траките и представата им за отвъдното. Показани ще бъдат гробниците от територията на одрисите: Казанлъшката гробница, гробниците под могилите Оструша, Грифоните, Хелвеция, Голямата Арсеналка, Голямата Косматка и други в Казанлъшкото поле, тези при Старосел, Стрелча, Мезек, и Александрово, както и от територията на гетите: гробниците в Свещари, Ивански, Смядово, Гагово. Сред представителните паметници от римската епоха са тези при Поморие и Малко Търново. Общия брой на представените гробници достига около 20.

Изложбата ще представи фотографии, видео, скици, планове на тези най-представителни гробници на тракийски владетели. Ще бъдат изработени широкоформатни табла, които ще покажат природния контекст на могилните некрополи и гробници, впечатляващи екстериорни и интериорни кадри, документални материали, представящи сътрудничеството между български и френски специалисти в опазването им, проекти за експонирането им, като фактор за растеж, както и текстове.

проф. Диана Гергова е историк, археолог; член на Българския Национален комитет на ИКОМОС. Тя е археолог с международен авторитет и един от един от водещите европейски специалисти в областта на късната праистория. Тя развива изключително активна археологическа и изследователска дейност; изнася лекции в български и чуждестранни университети; участва редовно в различни научни форуми; автор е на множество публикации в специализирани археологически издания. Особено важен аспект от нейната работа е представянето на културното наследство и разпространението на знание за него. Тя е организатор на редица форуми и изложби, популяризиращи тракийските съкровища на България по света. Диана Гергова е член на Управителния съвет на Българския национален комитет на ИКОМОС, на международната „Шинто” фондация към ООН и на Научния комитет по погребална археология Браила.

Весела Ножарова е куратор във фондация Credo Bonum. Тя е изкуствовед и куратор специализиран в областта на съвременното изкуство. През 2007 г. тя е куратор на българското национално участие в 52. Венецианско биенале. Има реализирани десетки изложби в България и чужбина.