ДИВ ЖИВОТ – изложба на Симеон Стоилов

ДИВ ЖИВОТ – изложба на Симеон Стоилов