За пчелите и хората

За пчелите и хората

За пчелите и хората

Пчелите. Кой би могъл да посочи по-добър символ на хармонията в природата? Те опрашват 84% от растенията, които съставят здравословната диета на човека. Те създават меда – навярно най-полезният хранителен продукт, а пчелните продукти като млечице, клей, прашец, восък, дори и пчелната отрова, не спират да намират нови приложения в лечението и профилактиката на редица заболявания.

Затова, когато отвъд океана изчезват 40% от пчелните семейства, ние се безпокоим, a когато все повече страни в Европа признават прекомерна смъртност сред пчелите, ние се залавяме за работа. От медийнaтa сензация до институционалното отричане на синдрома, версиите у нас са много, но се налага изводът, че няма адекватна оценка на състоянието.

Получайки все повече тревожни сигнали за високи загуби на пчели и в България, ние искаме да поставим проблема в контекста на сбора от причини и да потърсим съответните комплексни решения.

Кампанията „За пчелите и хората“ залага на опита на действащи пчелари, експерти от академичните среди и отговорността на всички активни граждани, за да постави основите на продуктивна комуникация по въпроса. Да се обединим около безспорното: ние сме част от света, а пчелите са в основата на неговата красота.

Първата за България кампания, която обърна внимание на намаляващата популация на пчелите в световен мащаб и изследва причините за това явление в България. В рамките на инициативата бе реализирана мащабна информационна кампания относно проблема, специализирано проучване, кръгла маса с участие на представители на държавни институции, пчелари и ветеринари и работна група от експерти в областта на пчеларството. Следващите дейности са провеждане на семинари за градско пчеларство, участия в специализирани форуми и инициативи по темата и други.