SOS за старините на България

SOS за старините на България

SOS за старините на България

„SOS за старините на България” е проект на фондация Credo Bonum, който представя проблемите, свързани с опазването на старините на България, които са публична държавна собственост. През изминалите 25 години много от тях биват жертва на разруха и безстопанственост, породени от новите социални и икономически условия. Проектът има за цел да насочи вниманието към необходимостта от спешни промени в нормативите, свързани с опазване на културното и историческото наследство на България, като осигури повече самостоятелност и творческа свобода на научните и културните институции в системата на опазване.

Фондация Credo Bonum стои зад интернет портала SOS Старини, насочен към опазването на културно-историческото наследство. Идеята за това се ражда в резултат на серията изложби, които фондацията реализира в сферата на културното наследство и дискусии със заинтересувани от проблема археолози, историци, архитекти и общественици.

В обсега на портала влизат нередностите, свързани с консервирането на археологически обекти, финансирани по ОПРР на ЕС. В портала се представят се обектите в риск, които след разкриването им не се стопанисват добре, засягат се проблеми с иманярски набези, които разграбват и увреждат голямо количество археологически обекти. Посочват се и проблемните клаузи в Закона за опазване на културно-историческото наследство, които позволяват тези нередности да се случват.

За реализирането на набелязаните цели и дейности фондация Credo Bonum ще осъществи контакт и предложи партньорство на професионалните организации, неправителствени сдружения и граждански инициативи, занимаващи се с тези проблеми.