Семинар „Пчеларството в наши дни – решения и предизвикателства”

Семинар „Пчеларството в наши дни – решения и предизвикателства”

Семинар „Пчеларството в наши дни – решения и предизвикателства”

Фондация Credo Bonum, Сдружение за Биологично пчеларство и Фондация Съвременност са партньори в организацията на семинар, който фокусира върху взаимовръзката на пчелите и земеделието, обхващайки теми като сътрудничеството между земеделци и пчелари във връзка с намаляващата пчелна популация и важната роля на пчелите за опрашване на земеделските култури. Събитието се проведе от 24 до 26 ноември 2014г. в хотел RIU Pravets Resort, гр. Правец и беше отворено за участие от пчелари и всички интересуващи се от темата.

Семинарът „Пчеларството в наши дни – нови предизвикателства и възможни решения” се явява финалното събитие на проекта “Пчеларството като алтернатива на безработицата и стабилна база за устойчиво развитие в трансграничния регион България-Сърбия”, финансиран от програмата за трансгранично сътрудничество по ИПП България – Сърбия. Проектът се изпълнява в партньорство между Регионален браншови пчеларски съюз гр. Монтана, Фондация „Съвременност“, гр. Ботевград, Пчеларско сдружение „Кованлък“, гр. Бела Паланка – Сърбия.

Външни партньори по проекта са Община Бела Паланка – Сърбия, Сдружение за Биологично пчеларство и Фондация Credo Bonum, по линия на кампанията й „За пчелите и хората”. Основната идея на проекта е чрез реализиране на планираните дейности да бъде създадена устойчива база за партньорство между отделните производители на мед и пчелни продукти в пограничния регион България – Сърбия, и да бъде подкрепено тяхното икономическо развитие.

Семинарът в гр. Правец е насочен към основните проблеми на пчеларство в наши дни
и цели да събере заедно специалисти от различни области за да дадат те своето становище по тези проблеми.

Основните теми на семинара са:
• Предизвикателствата на пчеларството във времето на климатични промени и индустриално земеделие
• Рамка на съвместно съществуване и сътрудничество между фермери и пчелари в името на взаимното уважение и опазване на пчелите
• Ролята на младите в съвременното пчеларство и развитие на биологичното пчеларство

Сред поканените лектори са: доц. Ивелин Панчев, Биологически факултет на СУ „Климент Охридски”; Борислав Сандов, Коалиция за климата; акад. Миладин Шеварлич и д-р Мария Николич, Селскостопански факултет, Белградски университет; доц. Пламен Петров, Аграрен университет, Пловдив и други.