Селекция на предложенията за Западен парк Фест

Селекция на предложенията за Западен парк Фест

Селекция на предложенията за Западен парк Фест

Приключи селекцията на постъпилите предложения за програмата на пилотното издание на фестивала за изкуства на открито в Западен парк организиран от Фондация Credo Bonum съвместно със Столична община.

В резултат на обявената покана за участие получихме 73 предложения в различни области. Селекционната комисията бе изключително затруднена в избора си поради големия брой постъпили предложения и високото качество на проектите. В крайна сметка оценителите се спряха на 22 проекта, който да съставят програмата на пилотното издание.

Приложено може да изтеглите списъка, в който да видите одобрените и отхвърлените проекти. Част от постъпилите предложения решихме да прехвърлим към следващото издание, планирано за лятото на 2013г., тъй като преценихме, че са по-подходящи за случване на открито в парка.

Ще се свържем допълнително с одобрените кандидати, за да уточним подробностите по тяхното участие.

Освен одобрените проекти, пристигнали по отворената покана, кураторският екип на фестивала си запазва правото да кани допълнителни участници в програмата.

Благодарим на всички изпратили своите идеи за фестивала!