Проект „Свещари в нова светлина“

Проект „Свещари в нова светлина“

Проект „Свещари в нова светлина“

„Свещари в нова светлина“ е името на проекта за обновяване, социализация и популяризиране на тракийската гробница при с. Свещари.

Проектът се реализира с подкрепата на Посланическия фонд за опазване на културното наследство – Ambassador’s Fund For Cultural Preservation (AFCP), на стойност 184 000 щатски долара и подкрепен от Министерство на културата и се ръководи от фондация Credo Bonum.

Дейностите предвиждат работа в няколко основни посоки, свързани с осъвременяването на техническата част и посетителското преживяване, а по-конкретно:

– Обновяване на съществуващата изложба в лабиринта на защитената сграда, създаване на нов тематико-експозиционен план (ТЕП)

– Обновяване на Посетителския център

– Ново преживяване в Посетителския център

– Нова, интерактивна, постоянна изложба в сградата на гробницата

– Създаване на VR видео с реконструкция на наискоса/едикулата

– Анимирана видео история за гробницата

– Ново осветление и подмяна на остарелите електрически
инсталации

– Подмяна на подовата настилка

– Подмяна на климатиците

– Популяризиране на обекта

Към момента оценката на техническата среда в гробницата показва силна нужда от осъвременяване.

 

 

 

 

Какво се случи през годините: 

Повече ТУК

 

Повече ТУК

Повече ТУК