Кръгла маса „Демографските проблеми на България“

Кръгла маса „Демографските проблеми на България“

Кръгла маса „Демографските проблеми на България“

На базата на изводите и препоръките от доклада на Световна Банка „От червено към сиво – Преход към третата възраст“ (2007), инициативата на Фондация Credo Bonum дискутира политики и възможности за преодоляване на демографските проблеми на страната.

Тенденциите към застаряване на населението в световен мащаб не отминават и България. Според доклада на Световна банка, през 2025 г. всеки пети българин ще бъде на възраст над 65 години, докато през 1990 г. населението в тази възрастова група е било едва 13%.

Какво произтича от фактите, изложени в доклада и как да се ограничат социалните и икономическите последици от демографската криза са сред основните теми за дискусия по време на кръглата маса.

Събитието предостави форум за обмен на идеи между представители на законодателната, изпълнителната власт и неправителствения сектор.

Домакин на срещата бе Цветелина Бориславова, учредител на фондация Credo Bonum, а модератор бе Георги Ганев – „Център за либерални стратегии“. В дискусията се включиха представители на Световна Банка, Министерство на образованието, Министерство на труда и социалната политика, народни представители, представители на третия сектор.