Реставрация на тракийската гробница при с. Свещари

Реставрация на тракийската гробница при с. Свещари

Реставрация на тракийската гробница при с. Свещари

Проектът, свързан с консервацията, реставрацията и експонирането на тракийската гробница при с. Свещари има за цел да възвърне автентичността на обекта. Проектът ще се реализира с помощта на Посланическия фонд за опазване на културното наследство на САЩ и е с продължение 12 месеца и начална дата м. октомври 2018 г.

В него са предвидени да бъда осъществени следните основни дейности:

1. Изготвяне на проекти и съгласуване в Министерството на културата

2. Строително реставрационни дейности /електрическо и декоративно осветление; демонтаж на наискоса и цялостно експониране на всички елементи от наискоса върху нова носеща конструкция/

3. Консервация и реставрация на оригинални архитектурни елементи/оформяне и стабилизиране на запазените фрагменти от могилните профили, консервация и реставрация на две каменни възглавия и поставянето им на място, почистване на акротерия и инсталирането му върху свода на гробницата, почистване, реставриране и осветяване на архтектурния чертеж върху външната стена на гробницата, почистване и осветяване на буквите и цифрите върху входа на страничната камера, консервация и реставрация на неекспонираните елементи от наискоса и други.