„Фигури”, изложба на Севда Семер

„Фигури”, изложба на Севда Семер

„Фигури”, изложба на Севда Семер

Галерия CREDO BONUM представя:
„Фигури”, изложба на Севда Семер

Откриване: 28 февруари, четвъртък, 18:30 ч.
Изложбата ще продължи до 24 март 2019
работно време: 11:00 – 19:00 часа, всеки ден
София, ул. „Славянска“ 2, вход от ул. „Бенковски“

„Фигури” са поредица картини със заглавия. Картините не са фигуративни, а заглавията са толкова дълги, че отнемат минути докато бъдат прочетени. По-точно изслушани, защото са на запис и имат статут на част от произведението. Тази задължителна равностойност е може би най-важното в новите работи на Севда Семер. След като известно време се изразява в текст, преди няколко години тя започва да рисува, предимно в малък формат и най-често на страниците на тефтери. Инстинктът за голям мащаб първоначално намира израз в постоянството и последователността – проектът й „Един идеален ден” е визуален дневник с 365 последователни рисунки, създаван през цялата 2017 година. След това идва вдигането на размера на изобразителната повърхност, а заедно с това и дължината на така нареченото заглавие. Образите на Севда Семер стават все по-абстрактни и все по-интуитивни, а думите, на пръв поглед конкретни, са далеч от разказ. Във „Фигури” отново присъства идеята за дневник. Художничката артикулира предимно усещания, свързани с тялото. Мисли, които постоянно циркулират във всеки един от нас, но рядко им обръщаме внимание или сме неспособни да ги изговорим на глас.
Тялото е скритата тема в тази изложба. Тялото на художника, отговорно за предаването на информация между него и творбата му, е обект на интерес и експерименти още преди Кароли Шниман и още преди Кандински. В едновременната употреба на живописни и пърформативни похвати при Ив Клайн и други художници също главна роля има тялото. Връзката между произведенията на Севда Семер и зрителите е почти с тактилен характер, като прегръдка – големите формати и звучащият текст с определена продължителност не позволяват да преминеш бързо покрай тях. Въпреки употребата на абстрактни образи, в тази изложба художничката работи и със собствената си способност за споделяне. Когато някой ти чете е различно от това да го правиш сам, става дума за повишено внимание. А вниманието се изразява първо във физическо присъствие за определено време, а след това и в обмяна на информация.

Текст: Даниела Радева

Севда Семер е родена в София през 1990 г. Завършва Националната гимназия за древни езици и култури. Работи като художник, писател и журналист. Участва в изложби и проекти в България, Канада, Испания и Англия. Част от резиденцията за визуални артисти на лондонското студио за печат с ризограф Hato Press, 2017. Самостоятелни изложби: “Wide Cube” в галерия 0GMS (2014), „Скорошни картини” в галерия 2.0 (2017) и „Един идеален ден” в галерия „+359” (2018). Автор е на следните публикации: Candies (2014); Between Three Cities (2014); What is here за Geist Magazine, Канада (2015); Pages of a diary за Dear Journal Magazine, Канада (2015); Recent paintings (2017).