Фестивал за изкуство в публично пространство „Западен парк” 2013

Фестивал за изкуство в публично пространство „Западен парк” 2013

Фестивал за изкуство в публично пространство „Западен парк” 2013

Фестивалът „Западен парк” се стреми да създаде платформа, на която динамиката, особеностите и странностите на публичното пространство да се осмислят през призмата на съвремието. Основна цел на събитието е да привлече нова активна публика, готова да участва, да променя и оформя жизнената си среда според своите нагласи и потребности, да изразява своята критична позиция спрямо това, което я заобикаля, чрез средствата на изкуството.

След успешният си старт през ноември-декември 2012г. Фондация Credo Bonum подготвя второ издание на фестивала, което ще се проведе от 17 до 23 юни в Западен парк и околните квартали.

Фестилът „Западен парк” 2013 включи отново богата програма от събития, като акцент във второто издание е бъде програмата, насочена към деца. Куратор на фестивала е Галина Димитрова-Димова. Селекционната комисия на фестивала избра 22 проекта, обхващащи 5 основни модула – в парка, на сцена, за деца, работилници и лятно кино.

В пространството на Западен парк и околните квартали имаше различни инсталации, пърформанси и намеси в пространството на артистите Петко Дурмана, Боряна Венциславова, Венелин Шурелов, Андрей Андреев и Ева Попнеделева, Стефан Щерев, Милена Георгиева и Леополд Каличе, Огняна Серафимова, Иво Домозетов и Лаборатория за културни инициативи АС. Кураторският проект на Десислава Димова предложи лекции-разходки, в които лекторите Весела Ножарова, Лъчезар Бояджиев и Васил Георгиев запознаваха публиката с интересни места и истории в/за парка.

На специално построена сцена в парка се представиха „Уличните танци на София“ на Сдружение Ядро, „Плейбек театър“ на арт-група „Другите”, симфоничния концерт „Класически бивалици“ на Green Deal, поетично-музикалния пърформанс „От А до ЯR” на Ясен Василев, концерти на група Оратница и оркестър Факултета.

Второто издание на фестивала в Западен парк предложи богата програма за децата и техните родители в серия от работилници и ателиета – „Малката София” на Фондация СМАРТ, „Риби” и „Пеперуди” на Ателие „Приказен свят”, „Моят път, през моя поглед” на Гергана Матеева, Боряна Кръстева и Боряна Михалова и „Манифактура” на Невена Тодорова, Ирена Памукова, Цвета Мишкова, Николай Табаков, Петко Чернев, Димитричка Павлова. Част от тази програма бяха куклени спектакли на Варвара Панкова и Анатолий Божинов и спектакълът на децата от дом П.Р. Славейков на фондация Артист.

Фестивалът предложи също лятно кино на метро станция Западен парк, където се прожектираха различни филмови програми, селектирани от компания Позор, Future Shorts, платформата Зелено видео, както и документалните филми „Кралицата на слънцето. Какво ни казват пчелите?” и „Проект” Щастие”.

Пълната програма на фестивала може да бъде намерена в уеб сайта на събитието: www.zapadenparkfest.bg

Фестивала за изкуство в публично пространство „Западен парк“ се организира от фондация Credo Bonum в партньорство със Столична община.

Инициативата е част от проект: „Фестивали за изкуство в публичното пространство: SOFIA CONTEMPORARY и Фестивал на открито в Западен парк”, по договор BG161PO001/1.1-10/2010 със Столична община, финансиран от Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г. Фестивалът „Западен парк” подкрепя кандидатурата на София за европейска културна столица.