Фестивал за изкуство в публично пространство „Западен парк“ 2012

Фестивал за изкуство в публично пространство „Западен парк“ 2012

Фестивал за изкуство в публично пространство „Западен парк“ 2012

Фестивалът „Западен парк” се стреми да създаде платформа, на която динамиката, особеностите и странностите на публичното пространство да се осмислят през призмата на съвремието. Основна цел на събитието е да привлече нова активна публика, готова да участва, да променя и оформя жизнената си среда според своите нагласи и потребности, да изразява своята критична позиция спрямо това, което я заобикаля, чрез средствата на изкуството.

На фона на актуалния обществен дебат за бъдещето на социалистическите паметници този подход дава възможност да се промени перспективата към публичното пространство като към сцена, на която може да изразим собствената си позиция, не чрез примитивния акт на разрушението, а чрез ангажиран коментар и чрез изграждане на жив и адекватен на времето контекст.

Така от място за почивка и забавление най-големият парк в София и прилежащите му жилищни квартали се превръщат в трибуна и работилница, в която артисти и публика създават заедно нова и необичайна за нас концепция за изкуство в публично пространство. С игра или ангажирано участие жителите на района имат възможност да представят собствената си топография, свързана с история или личния спомен, както и своите идеи за неговата промяна и развитие

Пилотното издание на фестивала се проведе през ноември-декември 2012г. с куратори Галина Димитрова-Димова и Светлана Куюмджиева. Събитието премина под мотото „За хората и мястото” – вдъхновено от американската кураторка Мери Джейн Джейкъб, което подсказва желанието за активно взаимодействие между изкуство, артисти и публика в обществено пространство.

Програмата на фестивала включи 15 проекта, основно инсталации, пърформанси, хепънинги и акции на български артисти от различни поколения, между които са Светлозара Александрова, Иво Бистрички, Вили Прагер, Венелин Шурелов, Нина Ковачева и Валентин Стефанов и др.

В програмата на събитията в парка бе представен кураторски проект на Йово Панчев с участието на Дан Тенев, Камен Старчев, Георги Донов, Добромир Иван, Продан Марков, Д-р Гатев, Георги Ружев, Дойчин Русев.

Шатрата, построена специално на фестивала в Западен парк, подслони също така представление на Форум театър от образователен център Медиа, изложба на участници в ателието „Фиктивна реалност”, кино селекция от фестивала на студентско кино „Ранно пиле” и платформата Зелено видео, детски работилници на „Вълшебната къща на Ема“.

Синхронно с тях четири пърформанса в метростанциите Вардар и Западен парк превърнаха ежедневния поток от хора там в участници и публика на проектите на Информбюро, Красимир Терзиев и Георги Арнаудов, София Христозова-Йорданова и Марта Димитрова, Цветелина Панова и Силияна Панова.

Повече информация на фестивала може да бъде намерена в уеб сайта: www.zapadenparkfest.bg

Фестивала за изкуство в публично пространство „Западен парк се организира от фондация Credo Bonum в партньорство със Столична община.

Инициативата е част от проект: „Фестивали за изкуство в публичното пространство: SOFIA CONTEMPORARY и Фестивал на открито в Западен парк”, по договор BG161PO001/1.1-10/2010 със Столична община, финансиран от Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г. Фестивалът „Западен парк” подкрепя кандидатурата на София за европейска културна столица.