Дискусия: „Опазване на тракийското културното наследство”

Дискусия: „Опазване на тракийското културното наследство”

Дискусия: „Опазване на тракийското културното наследство”

В рамките на изложбата „Планината и вярата на Орфей” фондация Credo Bonum организира дискусия, която постави въпроса за съвременното състояние на изключителните обекти и находки от времето на траките в България.

Изложбата е посветена на тракиеца Орфей, планината Родопи и съхранените в нея старини, които свидетелстват за неговата духовна реформа. Това е втората от поредицата изложби в галерия Credo Bonum, посветени на важни етапи от развитието на духовността и културата по българските земи. Първата беше свързана с познанието на най-древната праисторическа цивилизация по българските земи през VII-V хил. пр. Хр. В проведената тогава дискусия на тема „Опазване на праисторическото културното наследство и духовността в светлината на въпросите за националната автентичност”, взеха участие археолози, архитекти, реставратори и други специалисти по темата.

В рамките на новата дискусията търсим отговори на въпроси като: предизвикателствата при разкриването и проучването на тракийски обекти, трудностите по поддържането и опазването им за бъдещите поколения, статут и достъп до тях, използването на образователния им и туристически потенциал за развитие на културен туризъм и популяризиране на тракийското наследство, отношението на институциите и публиката към това археологическо наследство и др.

В първата част на дискусията, модерирана от проф. Диана Гергова (НАИМ-БАН), кратки презентации, посветени на състоянието на тракийските паметници – светилища, градове и гробнична архитектура, направиха:
Проф. Диана Гергова – Гробниците на гети и одриси. Състояние и социализация;
Доц. Алексей Гоцев – Емпорион Пистирос. Открития, проекти и състояние;
арх. Христина Стоянова – Гробницата под Могилата Шушманец. Един реализиран проект;
Проф. Диана Гергова и Асен Салкин – Тракийските светилища в Родопите. Проблеми на опазването, проекти за социализация и тяхната реализация – Гела, Перперикон, Острец, Св. Илия (Велинград) и др.

11 септември 2014 г., четвъртък, 18:00 – 20:00 ч.
Галерия Credo Bonum, София, ул. Славянска 2, вход от ул. Бенковски