Дискусия: „Опазване на културното наследство и духовността”

Дискусия: „Опазване на културното наследство и духовността”

Дискусия: „Опазване на културното наследство и духовността”

В рамките на изложбата „Познанието на най-древната цивилизация. Находки от българските земи от VII – V хилядолетие пр. Хр.” фондация Credo Bonum организира дискусия, която постави публично въпроса за ценните обекти и находки достигнали до нас от преди 8000 години и как ние се отнасяме към тях и ги опазваме за бъдещите поколения.

В рамките на дискусията бяха търсени отговори на въпроси като: какви са предизвикателствата при разкриването и проучването на праисторически обекти; защо има трудности при поддържането и опазването им за бъдещите поколения; защо са проблемни статутът и достъпът до тях; как може да се подобри използването на образователния и туристическия им потенциал за развитие на културен туризъм и за популяризиране на най-древната цивилизация, възникнала по нашите земи. Какво е отношението на институциите и на публиката към това археологическо наследство.

Участници в дискусията бяха:

Проф. Диана Гергова – археолог, Археологически институт с музей при БАН, София – за селищната могила в с. Дядово, Нова Загора

Проф. Валентин Плетньов – директор на РИМ-Варна – за Варненския халколитен некропол

Н.с. Тодор Димов – археолог, РИМ-Добрич – Черноморски археологически комплекс „Дуранкулак”;

Георги Ганецовски, археолог, РИМ-Враца – за прото-писмеността, разкривана в находки от Врачанско