CREDO BOX: Planet of the Wastes

CREDO BOX: Planet of the Wastes

CREDO BOX: Planet of the Wastes

CREDO BOX: Planet of the Wastes

фотографска инсталация на Пламен Янков

28.09 – 21.10

 

Фотографският проект на  Пламен Янков Planet of the Wastes  („Планета на отпадъците“) пренася зрителя на далечна бяла земя с изоставени хълмове,  покрити с боклук, бяла прах и скрап. На това странно място, напомнящо на космически, лунен пейзаж, авторът фотографира себе си, облечен в костюм и с маска на маймуна. Маймуната играе с различни намерени на мястото предмети оставени от човека. Това са топка, найлони, тенис ракета, материали неподлежащи на изчезване. Контрапунктът маймуна – човек е ключов елемент в концепцията. Образът на маймуната, основна част от дългата човешка еволюция е противопоставен на процеса на бърза и пагубна трансформация на околната среда, извършван от хората. Фотографската инсталация се фокусира върху проблема със замърсяването и въздействието на човешката дейност върху планетата и нашата роля в този процес.

Фотографиите са снимани на незаконно депо за отпадъци, разположено в югозападната част на България през август 2019 г.