Сградата на софийската пожарна става огромно графити платно за квАРТал Фестивал 2018: РЕстарт!
24.08.2018
Към локациите се присъединява църквата „Св. Параскева, a улиците в квАРТал се сдобиват с нови имена