Познанието на най-древната цивилизация

Фондация Credo Bonum представя знакови археологически открития от българските земи, принадлежащи на най-старата човешка цивилизация, зародила се преди повече от осем хилядолетия в района около Черно море и долното течение на Дунав. Десетилетия след откриването им, все още видимите археологически обекти, както и съхраняваните в музеите находки продължават да са неизчерпаем източник на знания за духа и битието на нашите предшественици.

Изложбата в галерия Credo Bonum представя данни на изследователите за тази цивилизация, развила най-старото земеделие в Европа, най-ранната в света металургия на медта и златото, най-древната в Европа солодобивна индустрия, най-ранният добив и обработката на полускъпоценни минерали, и др. В галерията ще бъдат показани примери за най-ранните протоградски центрове с развита жилищна и обществена архитектура, за сложната система от погребални практики, за кристализирали представи и вярвания за реалния и отвъдния свят, свързани с култа към Великата богиня майка. Находките с висока естетична и символична стойност свидетелстват за високи познания и умения, като въведени за пръв път стандартни единици, или изображения на човешки лица с безспорно индивидуални черти, които се приемат за най-ранните портрети на човека като индивид.


Сред най-интересните разкрития за тази цивилизация е тяхната писменост, предшестваща с около 2000 години другите системи за писане, с висока степен на логична и абстрактна мисъл, геометричен подход в изразяването на мислите. Сред другите удивителни открития са високи познания в областта на математиката и астрономията, използване на еталони на числова, ъглова и линейна метрика и за хармонично съответствие.


Изложбата повдига въпроса свързана ли е зората на световното познание с Европейския югоизток и каква е съдбата на тази цивилизация, като показва изследвания в Черно море и на сушата, които предлагат отговор.


Разкривани от българските изследователи и превърнати в световна проблематика паметници предлагат пътешествие към една изчезнала цивилизация, която силно вълнува съвременния човек. Изложбата праща посланието, че ние трябва да опознаем и пазим тези следи за бъдещи пътешествия на мисълта.
В рамките на изложбата ще бъде организирана дискусия на темата за опазване на културното наследство и духовността в светлината на въпросите за националната автентичност. Точната дата ще бъде оповестена допълнително.


15 май – 15 юни 2014 г.
Галерия Credo Bonum, ул. Славянска 2, София


Изложбата се осъществява с любезното съдействие на Регионален исторически музей – Враца, Регионален исторически музей – Добрич и Регионален исторически музей – Варна.
Консултант на изложбата: Проф. Диана Гергова, Археологически институт с музей при БАН, София.