Селекция на предложенията за Фестивал за изкуство на открито в Западен парк

Селекция на предложенията за Фестивал за изкуство на открито в Западен парк
Приключи селекцията на постъпилите предложения за програмата на пилотното издание на фестивала за изкуства на открито в Западен парк организиран от Фондация Credo Bonum съвместно със Столична община.
В резултат на обявената покана за участие получихме 73 предложения в различни области. Селекционната комисията бе изключително затруднена в избора си поради големия брой постъпили предложения и високото качество на проектите. В крайна сметка оценителите се спряха на 22 проекта, който да съставят програмата на пилотното издание.
Приложено може да изтеглите списъка, в който да видите одобрените и отхвърлените проекти. Част от постъпилите предложения решихме да прехвърлим към следващото издание, планирано за лятото на 2013г., тъй като преценихме, че са по-подходящи за случване на открито в парка.
Ще се свържем допълнително с одобрените кандидати, за да уточним подробностите по тяхното участие.
Освен одобрените проекти, пристигнали по отворената покана, кураторският екип на фестивала си запазва правото да кани допълнителни участници в програмата.
Благодарим на всички изпратили своите идеи за фестивала!

 
Екипът на фестивала