Инициатива 2020

Инициатива 2020 цели да очертае един по-далечен хоризонт в развитието на България до 2020 г., като провокира широка дискусия с активното участие на гражданите по най-важните за страната проблеми.


Успехът на страната е невъзможен без активното участие на самите граждани още в процеса на формирането на политиките. Обединяването на нацията около модерни идеи, работещи за просперитета на страната, е от решаващо значение, особено в условията на световната икономическа криза.

 

Инициатива 2020 идва от гражданския сектор и е насочена към българските граждани, за да им каже, че тяхното мнение има значение, да ги извади от апатията и да ги мотивира активно да участват в публичния диалог по най-важните за страната въпроси. България може да успее само, ако сме обединени около дългосрочни, ясно очертани цели, по които има съгласие в обществото. Устойчивото развитие е подобна дългосрочна цел, която е постижима единствено с широкото участие на всички българи.

 

Инициатива 2020 стартира първия по рода си проект - Национален форум „България 2020”, през април 2009 г., който включи активно цялата българска общественост в дискусия по дългосрочното развитие на страната по основни теми като икономика и финанси, глобално затопляне, енергетика, екология и земеделие, образование, наука и информационно общество, туризъм, инфраструктура и транспорт.

 

Инициатива 2020 е създадена от Фондация Credo Bonum, Фондация Капитал, Център за либерални стратегии и се подкрепя от Световна Банка.

 

http://2020.bg